Τσικουδιά

Τα ‘Αποστακτήρια Κρήτης’ παράγουν υψηλής ποιότητας τσικουδιά χρησιμοποιώντας αποκλειστικά κρητικές πρώτες ύλες.

Η τσικουδιά εμφιαλώνεται σε συσκευασία 500ml υπό την επωνυμία ‘Sfiraki’.

Παράλληλα, η μονάδα παραγωγής παρέχει τη δυνατότητα διάθεσης μεγαλύτερων ποσοτήτων κατόπιν συνεννοήσεως.